DANH SÁCH DEDICATED CHÂU ÂU
O1

1,490,000 VNĐ

/ Tháng

  • CPU: 8 Cores
  • Memory: 32 GB
  • Disk SSD: 480 GB
  • IP: IPv4 riêng
  • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
  • Hệ điều hành: Windows/Linux