MUA VPS VIỆT NAM

Chuyên SCAN (SSH,SOCK), boot traffic. Hỗ trợ Smadscan cho khách hàng nếu yêu cầu.

VN1

149,000VNĐ /tháng

CPU

1 Core

RAM

1 GB

SSD

15 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

VN2

179,000VNĐ /tháng

CPU

1 Core

RAM

2 GB

SSD

15 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

VN3

225,000VNĐ /tháng

CPU

2 Cores

RAM

2 GB

SSD

20 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

VN4

336,000VNĐ /tháng

CPU

2 Cores

RAM

4 GB

SSD

30 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

VN5

375,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

4 GB

SSD

30 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

VN6

593,000VNĐ /tháng

CPU

4 Cores

RAM

8 GB

SSD

60 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

VN7

708,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

8 GB

SSD

90 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps

VN8

1,076,000VNĐ /tháng

CPU

8 Cores

RAM

16 GB

SSD

90 GB

Private IPv4

1 Địa chỉ

Bandwidth

Không giới hạn

Ethernet Port

1 Gbps